ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.abbasefendi.com.tr elektronik ticaret internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime A Blok Kat 14 No 82 Çankaya / Ankara / Türkiye ve Çukurova Operasyon Merkezi olarak Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ciritçi Apt. No:59/2 Seyhan ­/ Adana / Türkiye adresinde faaliyet gösteren 0998125655000001 Mersis numaralı Zeydi Proje Danışmanlık San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Abbas Efendi” olarak anılacaktır).

b) www.abbasefendi.com.tr internet sitesine (mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar ile müşteri iletişim merkezi de dahil olmak üzere) üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Abbas Efendi’nin sahip olduğu internet sitesi www.abbasefendi.com.tr ‘den (mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden yapılanlar ile müşteri iletişim merkezi de dahil olmak üzere) Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.abbasefendi.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, “Abbas Efendi” nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, “Abbas Efendi” tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından “Abbas Efendi” ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, “Abbas Efendi” nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.abbasefendi.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.abbasefendi.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.abbasefendi.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin “Abbas Efendi” ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. “Abbas Efendi” nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. “Abbas Efendi”, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www. abbasefendi.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden “Abbas Efendi” den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, “Abbas Efendi” yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, “Abbas Efendi” nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. “Abbas Efendi” nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, “Abbas Efendi” nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www. abbasefendi.com.tr internet sitesi yazılımı, tasarımı ve marka tescili “Abbas Efendi” mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. “Abbas Efendi” tarafından www.abbasefendi.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. “Abbas Efendi” kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini yasal mevzuat çerçevesince kullanabilir. “Abbas Efendi”, Üyenin www. abbasefendi.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. “Abbas Efendi” ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında “Abbas Efendi” tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, “Abbas Efendi” ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece “Abbas Efendi” nin kendisi ile internet, telefon, mektup, fax, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve “Abbas Efendi” yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye kendisine yapılan iletileri dilediği zaman ve hiçbir cezai şart ödemeksizin durdurma hakkına sahip olmakla beraber kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.abbasefendi.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.14. “Abbas Efendi”, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya “Abbas Efendi” ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) “Abbas Efendi” ve “Abbas Efendi” web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. “Abbas Efendi” web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye “Abbas Efendi” web sitesine girmesiyle, kendi cihaz, yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. “Abbas Efendi”, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya “Abbas Efendi” web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. “Abbas Efendi”; Üyelik sözleşmesini, gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, koşulları hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, ile keza sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya ve benzerlerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler “Abbas Efendi” Sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olup tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.18. Taraflar, “Abbas Efendi” ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, H.U.M.K. madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. “Abbas Efendi”, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda kendisine yapılan iletileri dilediği zaman ve hiçbir cezai şart ödemeksizin durdurma hakkına sahiptir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya “Abbas Efendi” tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. “Abbas Efendi” üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

6. Değişiklikler:

 

Tüm bu konularda ek bilgi istemlerinizi, her türlü talep ve şikâyetlerinizi aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak “Abbas Efendi” ye bildirebilirsiniz. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.

 

Çukurova Operasyon Merkezimizin İletişim Bilgileri Şöyledir:

Adres: Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ciritçi Apt. No:59/2 Seyhan ­/ Adana / Türkiye

Telefon:

E-posta: [email protected]

Müşteri İletişim Merkezi: 0322 245 0322

7. Yürürlülük:

Üyenin, Üyelik kaydı yapması ile bu üyelik sözleşmesinde ve müşteri kişisel verilerin korunması ve işlenmesi aydınlatma metni ile mesafeli satışlar sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.